Blog poświęcony różnym tematom … od zapałki po wieżowiec.

 Zapraszamy do publikacji poprzez wiadomość e-mail.

Papier jest cierpliwy, ale Internet jest cierpliwszy!  Jacek Dehnel

Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać. Maria Kuncewiczowa.