Jak dobrać odpowiednią śrubę / szpilkę i nakrętkę do felgi.

Dobór śrub i nakrętek do montażu felgi.

Śruby i nakrętki do felg to bardzo ważne elementy używane przy montażu koła do samochodu. Jego prawidłowe działanie oraz dobór odpowiednich śrub lub nakrętek zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie bez powodowania nadmiernego zużycia.

Cztery kroki przy wyborze śrub i nakrętek:

 1. Według skoku oraz średnicy gwintu,
 2. Według płaszczyzny obsadzenia w feldze,
 3. Według długości śruby,
 4. Według rozmiaru klucza,

Skok i średnicę sprawdzamy mierząc śruby, które wykręcamy z auta za pomocą suwmiarki. Najczęściej spotykane są śruby i nakrętki o skokach 12×1,25mm, 12×1,5mm i 14×1,5mm (pierwszy wymiar to średnica, drugi to skok). Montując na felgach najczęściej spotykamy gniazda na felgach, które są stożkowe lub kuliste, rzadko płaskie. Wybrana śruba lub nakrętka musi mieć taki sam kształt łba jak gniazdo w feldze. Kształt osadzenia weryfikujemy wizualnie, a w razie wątpliwości możemy nałożyć na „łeb” coś prostego, aby sprawdzić czy dobrze przylega (osadzenie stożkowe) lub czy jest półkolista szczelina (osadzenie kuliste). Przy doborze śrub lub nakrętek bardzo ważnym czynnikiem jest ich długość. Prawidłowy dobór, przy wkręcaniu należy wykonać określoną ilość obrotów:

 • M12x1,25 -ok. 8 obrotów,
 • M12x1,5   -ok. 7 obrotów,
 • M14x1,5   -ok. 8 obrotów,

Długość śruby mierzona jest od kuli lub stożka do końca gwintu. Ostatnim parametrem, na który musimy zwrócić uwagę, jest rozmiar klucza, czyli łeb śruby lub nakrętki. Odpowiedni rozmiar musi pozwolić nam zmieścić się w feldze, ponieważ niektóre felgi mają wąskie szczeliny, które mogą ograniczać użycie klucza. Warto również wspomnieć, że twardość śruby powinna wynosić 10,9, a twardość nakrętki 8,8. Podczas montażu należy użyć klucza dynamometrycznego, aby dokręcić go odpowiednim momentem.

Co decyduje o klasie wytrzymałości śruby?

Ocena wytrzymałości określa kilka ważnych czynników, które określają odporność produktu na uszkodzenia spowodowane różnymi siłami. Do najważniejszych wskaźników należą:

 • wytrzymałość na rozciąganie,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • siła wyginania,
 • wytrzymałość na skręcanie.

Wytrzymałość na rozciąganie jest badana podczas tzw. statystycznej próby rozciągania próbek materiału. Wartość ta jest definiowana jako naprężenie równe maksymalnej sile rozciągającej przyłożonej do pierwotnego pola przekroju poprzecznego. Po przekroczeniu tej wartości próbka pęknie.

Wytrzymałość na ściskanie określa się na dwa sposoby. Pierwszy polega na przyłożeniu równomiernego obciążenia prostopadle do powierzchni próbki. Ten test określa tak zwaną czystą kompresję. Drugi pomiar wykonywany jest przez przyłożenie siły prostopadłej do osi próbki uformowanej w cylinder o wybranej grubości ścianki i średnicy zewnętrznej. Pozwala to na ocenę sztywności obrotowej materiału.

Wytrzymałość na zginanie określa zdolność materiału do przeciwstawiania się osiowym zmianom krzywizny i momentom zginającym. W skrócie pozwala określić, jak bardzo dany surowiec może się ugiąć, zanim pęknie.

Wytrzymałość na skręcanie mówi nam, jak wrażliwy jest dany materiał na naprężenie ścinające w płaszczyźnie. Tutaj również mamy do czynienia z czystym i prostym zwrotem akcji.

Siła śruby i granica plastyczności

W przypadku śrub najważniejszymi parametrami są wytrzymałość na rozciąganie i plastyczność. Te dwie dane stanowią wartość określającą poziom intensywności. Granica plastyczności (Re) określa naprężenie, przy którym śruba zaczyna rozciągać się plastycznie. Granica (Rm) to wartość naprężenia, przy której śruba pęka. Wytrzymałość mierzona jest w niutonach na milimetr kwadratowy (N/mm2). Dlatego zgodnie ze wzorem: Rm.Re klasa wytrzymałości śruby jest reprezentowana przez dwie liczby oddzielone kropkami.

Przyjrzyjmy się przykładowi oznaczenia 3.6.

Wartość ta wskazuje na:

 • granicę wytrzymałości na rozciąganie Rm: 3 x 100 MPa = 300 MPa
 • granicę plastyczności Re: 6 x 0,1 x 300 MPa = 180 MPa

Rodzaje stopni wytrzymałości śrub

Od klasy wytrzymałości śrub zależy ich twardość i odporność na uszkodzenia, a także precyzja wykonania łącznika. Dlatego prosta etykieta na opakowaniu pozwala wybrać odpowiedni produkt. Polska norma PN-M-82084 zawiera 10 stopni twardości śrub. Wytrzymałość materiału wzrasta wraz z rozmiarem: 3,6; 4,6; 4,8; 5,6; 5,8; 6,8; 8,8; 9,8; 10,9; 12,9. Druga wartość, precyzja wykonania elementu, jest reprezentowana przez literę.

Precyzję wykonania określają litery:

A – element dokładny 

B – element średnio dokładny 

C – element zgrubny 

Chcąc zatem wybrać najlepszą śrubę czy nakrętkę, należy postawić na te o wysokim numerze i niskiej literze.

Similar Posts

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *